דף הבית  >  מרכז ידע  >  ניהול עסק משפחתי > ניהול סיכונים

ניהול סיכונים בעסק משפחתי:

זה יותר מסיכון פיננסי

כל עסק מתמודד עם סיכון, בעניין הזה עסק משפחתי אינו שונה מעסקים אחרים. מחקרים רבים מוכיחים כי עסקים משפחתיים נחשבים כשונאי סיכון מעסקים אחרים מאותו הענף. על כך הוסיף גם מחקרם של Gómez-Mejía, Luis R., et al (2007) אשר הוכיח כי עסקים משפחתיים לוקחים סיכונים אך בוררים את הפרויקטים בצורה קפדנית יותר. מכיוון שבמשפחות ועסקים עסקינן אזי נשאל בהקשר לסוגיה זו, מהו היחס של המשפחה ללקיחת סיכונים בעסק? האם כולם מתייחסים לסיכונים באופן שווה? או, כיצד אפשר להתקדם ליצור הסכמה משותפת בנושאים שנויים במחלוקת?

 

כדי להתחיל לדון בנושא, אגדיר תחילה את סוגי הסיכונים העיקריים אשר איתם מתמודד עסק משפחתי ונבחן כיצד המשפחה יכולה לנקוט גישה פרקטית בניהול סיכונים.

סוגי הסיכונים בעסק משפחתי

המילה "סיכון" מעוררת ברובנו תחושות לא חיוביות, בעיקר תחושות של פחד, של אי ודאות, וגם של הפסד. אבל מנגד קיימת בעצם הזדמנות, הזדמנות וסיכוי למצב טוב יותר ששווה לבחון. אם כי סיכון בעסק משפחתי לא מתבטא רק בכסף, יש לו עוד מימדים שבאים לידי ביטוי:

סיכון פיננסי

וצאות רווח או הפסד הן ביטוי בסוף תקופה לסיכון שבעלי העסק לקחו מול התוצאות שהתקבלו. מדדים נוספים, כמו לדוגמא, תשואה להון, תשואה להשקעה, תשואה למכירות, יחס חוב / מאזן, תזרים מזומנים חופשי, הוצאות הוניות / מאזן, מהווים ערכים המייצגים את תוצאות העסק או תוצאות פרויקט מול סיכון שנלקח. מתי זה סיכון מחושב ומתי זה הימור מסוכן? אין בזה חוקים ברורים, זה תלוי בדעתו של המשקיע וביכולת שלו לשאת הפסדים.

 

סיכון ביצועים

סיכונים המשפיעים על ביצועים תפעוליים, כמו לדוגמא: החלטה לשנות חו"ג ביצור, החלטה לשנות ספקים או תהליכי יצור קבועים ומוסכמים. גם שינויים פרסונליים במערך כח האדם יש בהם סיכון לעסק, כמו לדוגמא, הכנסת מנהל חדש למחלקת היצור. הסיכוי ברור, השתלבות בעסק אשר תתרום לרווחת שני הצדדים. הסיכון, ברור לא פחות, חוסר התאמה יכול לפגוע בביצועי העסק, באמון העובדים, ובעיקר, אובדן יקר של זמן.

 

סיכון מוניטין

סיכון בפגיעה במוניטין של העסק בגלל המוצר או השירות בגינו. לדוגמא, מתן שירות לא מקצועי או אמין למוצר שלנו יכול לפגוע במוניטין של העסק ולגרור אחריו תגובת שרשרת. המוניטין בעסק משפחתי חשוב כפליים במיוחד כאשר שם העסק נושא את שם המשפחה עצמו. כהוכחה לכך אפשר ללמוד מתביעות לשון הרע שאנו קוראים עליהן בעיתונות, עד כמה אנשים ובעלי עסקים חרדים למוניטין שלהם ומוכנים להילחם על כך בכל דרך אפשרית.

סיכון היחסים

אפשר לומר שסיכון היחסים בעסק משפחתי זה הדבר המרתיע ביותר ולכן אחלק סוגיה זו לשניים: יחסים עם בני המשפחה ועם אלו שאינם מהמשפחה.

עבודה עם בני המשפחה היא לקיחת סיכון עצום. מה שבתחילת הדרך נראה הצד הבטוח, המגן, זה אשר יביא ללכידות המשפחה, עובר עם הזמן לסיכון המשפחה, במיוחד בתקופות של מתח, בהם יש קרירות ואפילו קרע ביחסים. זה לא הכרח המציאות, אני מכירה בני משפחות שעובדים יחד עשרות שנים, אבל באותה נשימה אוכל לומר כי מחקרים מצביעים על קונפליקטים במשפחה כאחד הגורמים המרכיים לאי הצלחתם של עסקים קטנים-בינוניים.

הסיכון עם אלו שאינם מהמשפחה, כמו לדוגמא: עם לקוחות, עובדים, ספקים ושאר בעלי עניין. כאן אין כל הבדל אם מדובר בבעל עסק משפחתי או כזה שלא, הסיכון הוא אותו סיכון.

Stock Market Graph

קביעת הגישה לסיכון

זיהוי הגישה לסיכון הוא אחד הדברים החשובים בעסק כיוון שהוא מסייע בניווט לכיוון המתאים, האם אנו עסק שאוהב לקחת סיכונים או מעדיף לשמור על הקיים? וגם במידה ואנו אוהבי סיכון, עד לאיזה רמה מדובר, האם אנו מוכנים לסכן עד 10% מסך ההון של החברה? אולי יותר?

כשמדובר בעסקים משפחתיים, לא רק השקעה פיננסית מבטאת סיכון אלא גם השקעה בבני המשפחה. לדוגמא, אחד מבני המשפחה מחליט לעבור לגור בעיר אחרת, מעבר שמגדיל את ההוצאות האישיות עבורו (קניית רכב, יותר הוצאות דלק וכו). האם תמורת "לכידות משפחתית" נסכים כעסק לקבל את בקשתו או נדחה זאת? גם אם בדחית הבקשה יש סיכון של התנתקות או כעס מבחינתו. לא פשוט.

עסק משפחתי אשר מנוהל על ידי המייסד או על ידי אדם אחד, לרוב תקבע הגישה האישית שלו לסיכון את כיוון העסק המשפחתי, בין אם זה שונא או אוהב סיכון. עוד אפשר לומר כי כאשר נכנסות נשים לניהול העסק, הן לרוב מקטינות את הסיכוי לקחת פרויקטים בעלי סיכון. המורכבות בנושא מתחילה כאשר העסק מנוהל על ידי שניים או יותר, כמו לדוגמא: שני אחים, בני זוג, מספר אחים או בני דודים, כי אז לכל אחד גישה אחרת לסיכון כך שאי קביעת קריטריונים ברורים מלכתחילה עלולה להביא לידי ויכוחים מיותרים.

איך נקבע את רמת הסיכון בעסק?

שני מאפיינים עיקריים לקריטריונים אשר קובעים את רמת הסיכון: כמותיים ואיכותיים.

קריטריונים כמותיים הם מדדים נומרים, מספריים, כמו לדוגמא: יחסים פיננסים (רווח נקי / מכירות, רווח גולמי / מכירות, רווח גולמי / מאזן וגו), מדד סקר שביעות רצון של לקוח וכו'. כאשר אנחנו בוחרים במדדים אלו כמדד לרמת סיכון, אנחנו, באותה נשימה, צריכים לקבוע את היעד שלו ואת הדרך למדוד אותו. מדד שלא נמדד לא ניתן לנהל אותו. לדוגמא:

 • סכום ההשקעה בפרויקט חדש לא יעלה מ % מסוים מההון העצמי

 • רמת הנזילות בעסק היא בגובה X אחוזים.

 • באילו תנאים אנו משקיעים מחדש בתוך העסק – כל שנה? כל שנתיים? כאשר העסק משיג רווחיות רצויה במשך שנתיים רצופות?

 • מהי התנודתיות ברווח שאני מוכן לשאת בעסק? מהו המרווח אשר תחתיו אחליט לפעול אחרת?

לעומתם, קיימים קריטריונים איכותיים לקביעת רמת הסיכון, והם, בדרך כלל, יותר סוביקטיבים ומורכבים יותר לאימות. לדוגמא:

 • האם הפעילות החדשה קשורה לחזון של העסק? לכיוון הכללי של העסק או שמא יש כאן פיזור למקומות לא מוכרים ולכן לא רצויים.

 • האם בסיכון שאנו לוקחים יש ההשפעה על המוניטין של העסק?

 • האם בסיכון שאנו לוקחים יש ההשפעה על המותג של העסק?

 • האם יש לנו יכולת לנהל את הסיכון או שזה מעבר ליכולות המקצועיות של האנשים בעסק?

 

מובן הוא שלא בכל שנה קובעים קריטריונים לעסק, אלא לרוב כל מספר שנים או אם חל שינוי מהותי בעסק שמחייב הסתכלות מחדש. בכל מקרה, עצתי היא היא כאשר משלבים את הדור השני בעסק כדאי לחדד בפני כולם נקודות אלו כדי למנוע ויכוחים מיותרים.

 

ולאחר שהגדרנו מהו סיכון, מהו סיכוי ומהם הקריטריונים לקביעתם, נבחן כעת מהם ההמלצות לניהול סיכונים אלו.

Image by JESHOOTS.COM

המלצות לניהול סיכונים בעסק המשפחתי

ניהול סיכונים בעסק משפחתי יכולה להיות משימה מורכבת בהינתן הבדלי אישיות שונים בתוך המשפחה. ובכל זאת, מה ניתן לעשות כדי למנוע טעויות וויכוחים:

 • השקעה בהכשרה ופיתוח של ידע יסודי עסקי בקרב מקבלי ההחלטות. כבר פגשתי עסקים שבו מקבל ההחלטות לא ממש הבין בתחום שהיה באחריות המשפחה (תפקיד שקיבל מעצם היותו "בן של"), חוסר ההבנה גרר שתי תגובות אופיניות: האחת, התנגדות לכל הצעה שהועלתה, או, קבלה גורפת של כל הצעה. המצב הרצוי הוא לא קבלה או התנגדות אלא בדיקה, חוות דעת, האם ההצעה נכונה וכדאית לעסק או לא. מכאן החשיבות הרבה ברכישת ידע וכלים מקצועיים (הבנה חשבונאית בסיסית, הבנה מקצועית של התחום העסקי וכו').

 • שקיפות, מידע זמין פתוח לכל מי שזה עשוי לסייע לו בקבלת החלטות. בלי הסתרות.

 • קביעת קריטריונים ברורים לקבלת החלטות (ראה לעיל).

 • ישנן החלטות שבהם נדרשים מספר רב יותר של מקבלי החלטות, יותר מהנהוג. לדוגמא: בעת מכירת העסק או כניסת שותף חדש. מכאן שבהחלטות מסוג זה, חריגות ובעלות השפעה מכרעת לטווח ארוך, ראוי לקבוע כללים אחרים.

 • בכל שלב של לקיחת סיכונים וקבלת החלטות להציג את התמונה הגדולה (רצון לפרוץ לחו"ל / כניסה למגזר חדש / צמיחה ב 5%) ולבחון אם אכן תמונה זו מוסכמת וברורה לכולם.

Traffic Sign

מה עושים כאשר אין הסכמה

 • לא כל פרויקט משוייך לעסק עצמו ולליבת העסק. הזדמנויות עסקיות של השקעה בנדלן, לדוגמא, לא תמיד קשורות לעסק עצמו (מוסך, רשת חנויות, וכו). במצב של התנגדות שווה לבחון השקעה משותפת עם עסק אחר, או אדם אחר, ולא להתעקש שזו תבוא מהעסק גם אם זו השקעה כדאית.

 • רצף של השקעות הן לעיתים מחויבות המציאות. לדוגמא, שהייה בשוק הפרטי אינה החלטה נכונה לטווח הארוך, מאידך, פניה לחו"ל דורשת השקעה במספר מוקדים (חיפוש ספקים, לקוחות, סקרי שוק וכו) שאינם זולים כלל ועיקר. ישנם מצבים שבהם הכנסת שותף לעסק היא החלטה אשר מקטינה את הסיכון של המשפחה ומאפשרת בכל זאת להגדיל סיכון כנגד סיכוי. זה נכון, העסק הופך להיות ל"לא משפחתי" אבל האופציה האחרת יכולה להשאיר את הבעלים ללא עסק בכלל.

 • לעיתים השקעה בתחום מסויים היא לא יותר מגחמה אישית, נקרא לזה: אגו. זה לא תמיד כך וקשה מאוד לאבחן זאת נכונה אבל מי שליבו ופיו זהים יכול לדעת מתי נכנס האגו ומשליט את יהבו על הנעשה. זו נקודה לא פשוטה של מבחן שבאה לבחון מה בעצם יותר חשוב, האם אני מוכן לסכן את המשפחה על חשבון הרצון האישי שלי או שמא אפשר לוותר בנקודה זו.

 

לסיכום, משפחה ועסקים הם המשאבים העיקריים בחייו של אדם, שילוב שניהם יחד בעסק משפחתי מהווה אתגר רציני שטומן בחובו גם סיכונים לא מעטים. מומלץ וכדאי לנהלם נכונה. בהצלחה!

 

Gómez-Mejía, L. R., Haynes, K. T., Núñez-Nickel, M., Jacobson, K. J., & Moyano-Fuentes, J. (2007). Socioemotional wealth and business risks in family-controlled firms: Evidence from Spanish olive oil mills. Administrative science quarterly, 52(1), 106-137.‏

בנוסף אולי תרצו לקרוא:

מדריך ניהול עסק משפחתי במתנה!

כתבתי עבורכם את המדריך כללי זהב לניהול עסק משפחתי מצליח.

במדריך תמצאו המלצות מועילות וישימות, כללי זהבשייסייעו לכם לקדם את העסק המשפחתי שלכם צעד אחד קדימה. 

 • כלים פרקטיים היחודיים רק לעסקים משפחתיים.

 • כלים המשלבים בין המשפחה לעסק בצורה מיטבית.

 • אילו מכשולים עלולים להופיע כאשר דור ההמשך נכנס לעסק, ומה אפשר לעשות כדי להתגבר על כך.

 • ועוד המלצות רלוונטיות.

הצטרפו לניוזלטר והתעדכנו בכל מה שקורה בעולם העסקים המשפחתיים