קישורים מומלצים

אתר הממשל התאגידי של אוניברסיטת תל אביב >

אתר הממשל התאגידי של אוניברסיטת תל-אביב הוקם על ידי מרכז בתיה ויששכר פישר לממשל תאגידי ולרגולציה של שוק ההון בפקולטה למשפטים על שם בוכמן באוניברסיטת תל-אביב. האתר משמש במה להצגת דעות בתחומי הממשל התאגידי והרגולציה של שוק ההון. הדעות המובעות בו משקפות את עמדת כותביהן בלבד. מטרת מרכז פישר והפקולטה למשפטים היא לאפשר את הבעת הדעות בלי לנקוט עמדה לגביהן.

מרכז רעיה שטראוס לחקר עסקים משפחתיים >

המרכז למחקר עסקים משפחתיים ע"ש רעיה שטראוס הוקם בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל-אביב. המרכז עוסק במחקר עדכני ובפיתוח ידע וכלים ייעודיים לניהול עסקים בבעלות משפחות, בהוראה ובהדרכה במסגרת אקדמית ללימודי התואר השני (ה-MBA) וכן במסגרות נוספות ליזמים, למנהלים ולמשפחות. בנוסף לכך, המרכז מקדם את בנייתו של מאגר ידע ונתונים על עסקים משפחתיים בישראל ובעולם וכן מקדם את הקמתו של מרכז בינלאומי לקידום קשרי משפחות-עסקים. המרכז פועל להקמת רשת בינ"ל של מרכזי עסקים משפחתיים וכן מבסס שיתופי פעולה עם ארגונים של עסקים משפחתיים בעולם.

מדד פמילי בבורסה בתל אביב >

המדד יורכב ממניות של חברות הכלולות ברשימת "חברות משפחתיות". חברה תוגדר כמשפחתית אם לפחות שלושה חברי דירקטוריון או נושאי משרה בכירה בחברה הם בני משפחה ואם שיעור האחזקה של בעלי עניין בחברה הוא 40% לפחות. שני התנאים צריכים להתקיים במקביל. המדד, שיעודכן אחת לשנה במועד עדכון מדדי המניות של הבורסה בחודש אוגוסט. חברות משפחתיות שנכללות ב"מאגר רימון" וששווי השוק שלהן עולה על 400 מיליון שקל, יכללו במדד ת"א-פמילי.

Family business magazine >

FFI - Family Firm Institute >

כבר למעלה משלושים שנה עוסק המכון לחברות משפחתיות (FFI) בחינוך, חיבור והשראה עבור אנשי מקצוע הפועלים ביחד עם עסקים משפחתיים. זוהי העמותה המובילה בעולם לאנשי מקצוע העוסקים בתחום זה, אנשי ייעוץ, מחקר, חינוך, אשר מסייעים בשגשוגו של העסק המשפחתי והמעבר הבינדורי. 

הספר: תכנון אסטרטגי לעסקים משפחתיים / רנדל ס. קרלוק וגון ל. וורד

הספר תורגם לעברית ופורסם במסגרת פראג הוצאה לאור.

"ספר מלא מחשבה ורב-ערך המספק הסתכלות רב-מימדית על דרך פעולתו של העסק המשפחתי. תהליך התכנון המקביל של קארלוק ו-וורד מתגלה כדרך מקורית ואפקטיבית ביותר לאבחן ארגונים מורכבים כל כך ולהתערב באופן ההתנהלות שלהם". משפחות עסקיות בנות ימינו שואפות להפוך את העסק למקור להבעה עצמית והתפתחות לחדשנות ולמורשת. תהליך התכנון המקביל הוא מודל חדש של חשיבה בעסק המשפחתי, המסייע לשלב בין הצרכים והציפיות של העסק והמשפחה, במטרה ליצור יחידה יזמית חיונית. הוא מציג בפנינו את היחסים בין המחויבות המשפחתית והפוטנציאל האסטרטגי של העסק, וכיצד להפיק את המיטב מיחסים אלו. הספר כולל מודלים ותכנון וקבלת החלטות כמו גם מחקרים על עסקים משפחתיים ידועים.

הצטרפו לניוזלטר והתעדכנו בכל מה שקורה בעולם העסקים המשפחתיים

ד"ר חדוה יוסף

  ייעוץ לעסקים משפחתיים

 

  2020 - Hedva Yosef

054-9039990